AutoTrygg

Gäller vid köp av begagnad Volvo, Renault och Dacia personbil. Vid leverans får personbilen vara max 5 år (räknat från första registreringsdagen) eller ha gått max 10.000 mil. Garantin gäller för den personbil köpeavtalet omfattar med undantag för de fall annan garanti (ex vis nybilsgaranti) eller annat fabriksåtagande gäller.

Giltighetstiden är 24 månader från köpdatum dock max 2 000 mil.

VolvoRenaultDacia Hertz

  • Gå till lastbilar