Vi sponsrar lokalt 2022

Kristianstads Automobil Personvagnar AB agerar på en väldigt lokal marknad och vi är för många ett etablerat och välkänt bilföretag i Kristianstad. En viktig del i vår verksamhet är att vara en naturlig samarbetspartner där våra kärnvärden - omtanke och ansvar - alltid har en central plats på vår agenda.

Vi ser ett stort värde i att kunna bidra till ett fungerande föreningsliv där barn och ungdomar ges möjlighet till en stimulerande och meningsfull fritid.

MÅL MED SPONSRING

 • Vi sponsrar lokal barn- och ungdomsidrott
 • Vi sponsrar bara föreningar, inga enskilda idrottare
 • Vi sponsrar både i kultur och idrott
 • Den sökande ska vara verksam i Kristianstads Kommun
 • Vi vill i er verksamhet ha möjlighet att synas med varumärke och logo
 • Vi vill ha ett ömsesidigt utbyte/samarbete

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

 • Beskrivning av föreningen
 • Kontaktperson
 • Ansökt belopp
 • Vad vi som sponsor kan få ut av samarbetet

Ansökningsperiod för verksamhetsår 2023

Vår ansökningsperiod inför kommande år pågår mellan 1 september och 30 november. Vi hanterar inkomna ansökningar under december månad och återkopplar på ansökningar före årsskiftet. 

Skicka in ansökan senast den 30 november till: annika.ohlsson@kristianstadsautomobil.se

Vid frågor kontaktar du Annika Ohlsson på tel. 0763-26 25 08. 

VolvoRenaultDacia Hertz

 • Gå till lastbilar