Vi hjälper dig göra miljösmarta val.

Vår diesel innehåller fossilfri biodiesel, dieselpumparna är droppfria och spolarvätskan klimatsmart.

tanka.se kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljön.


I vår diesel finns mindre diesel

I Tankas diesel finns upp till 40 % HVO biodiesel vilket minskar utsläppen från dieselbilar. HVO biodiesel är en helt fossilfri biodiesel och framställs av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter.


Varje droppe är värdefull

Alla Tankastationer har DripStop installerat på dieselpumparna vilket innebär att munstycket hindrar droppar att rinna ut på marken efter tankningen. Räknat på våra 163 stationer kan det innebära ca 10 000 liter som besparas miljöön. Dessutom slipper du spill på bil och kläder.


Vår spolarvätska är grön

All spolarvätska på Tankas stationer är Svanenmärkt och klimatsmart för att ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Samma spolarvätska erbjuds även i Volvo- och Renaulthandeln.


Skonsam tvätt för bilen och miljön

Genom att tvätta din bil i Tvättas certiferade anläggningar får du inte bara en skonsam tvätt som skyddar bilens lack, du gör även miljön en tjänst. Alla anläggningar uppfyller kraven för Hållbar biltvätt vad gäller hög reningsgrad av utsläpp och återanvändning av vatten.

  • Gå till lastbilar